YAKIN DÖNEM ŞARK ÂLİMLERİ -I- SEMPOZYUMU
Gaziantep | Şanlıurfa | Diyarbakır
25 Kasım 2022 Cuma - Gaziantep
Yüz Yüze Katılım
GAZİANTEP İSLAM BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

İslam 'ın ilk yıllarından itibaren ilahi mesajı insanlara en doğru şekilde aktarmak ve öğretmek Müslümanın temel vazifelerinden biri olmuştur. İslam toprakları genişledikçe bu sorumluluk daha da önem kazanmıştır.

Fitne ve uydurmanın giderek yaygınlaştığı zamanlarda İslami ilimlerde bilgiyi doğru kaynaktan alıp bu bilgiyi tahrif etmeden yeni topluluklara öğretmek bu konuda mahir olmayı gerekli kılmıştır.

Bu amaçla İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde medreseler inşa edilmiş, bu medreselerde birçok ilim erbabı eğitim görmüştür. İslam 'la ilk müşerref olduğu dönemden itibaren Anadolu 'nun farklı bölgelerinde de birçok medrese kurulmuş ve bu medreselerden sayısız âlim yetişmiştir. Yakın Dönem Şark Âlimleri sempozyumumuzda da 1950 'li yıllardan sonra doğunun güzide illerinden öncelikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır medreselerinden yetişip yine buralarda dini ilimlerde eğitim vermeye gayret göstermiş âlimlerimizi işleyeceğiz.

Zor zamanlarda İslam dininin toplumda doğru anlaşılması için büyük gayret ve fedakârlık gösteren bu şahsiyetleri yeniden gün yüzüne çıkarmak sempozyumun temel hedefidir. Araştırmacılarımızın bu âlimler hakkında yapacağı çalışmalar onların tarihin en güzide sayfalarında yer almasına büyük katkı sağlayacağı muhakkaktır.

arrow_upward
ok