KONULAR ve KONSEPT
Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde yakın dönemde (1950 yıllarından sonrası) yaşamış alimlerin hayatı, ilmi kişiliği, eserleri İslami ilimlerde yaptığı çalışmalar inceleme konusu olacaktır. İncelenecek alimlerin konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir. Yazılacak özet ve tam metinler adresine belirtilen tarihlerde gönderilmesi gerekmektedir.
ARAŞTIRMA KONUSU ALİMİN
 1. Hayatı
 2. İlmi Kişiliği
 3. Eserleri
 4. Hizmetleri
ARAŞTIRMA KONUSU ALİMİN İSLAMİ İLİMLER ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI
 1. Kur'an ve Tefsir
 2. Hadis
 3. Akaid / Kelam
 4. Fıkıh
 5. İslam İktisadı
 6. Tasavvuf
 7. Arap Dili ve Tarihi
 8. Siyer / İslam Tarihi
 9. Diğer İlimler
arrow_upward
ok